ทัวร์ลาวใต้,เที่ยวลาวใต้,ราคาถูก,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์เวียดนามกลาง

   

วินนิ่งทัวร์ ทุกการเดินทางเราจะอยู่เคียงข้างคุณ

Welcome To winningtour

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ “วินนิ่งทัวร์”

เราคือผู้นำเที่ยวที่จะนำท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าเลือกตามความต้องการ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโปรแกรมได้ตามเบอร์โทรได้เลยครับ

วินนิ่งทัวร์ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกท่านด้วยใจ

ทัวร์สิบสองปันนา 
ทัวร์วังเวียง

  

สำหรับโปรแกรมลาวใต้ 8ท่าน

  ทัวร์ลาวใต้,เที่ยวลาวใต้

ทัวร์ลาวใต้ ปี 2563 จองด่วน ทัวร์ลาวใต้ 

น้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียง,เที่ยวลาว,ทัวร์ลาว,ลาวใต้,ปากเซ,จำปาสัก

เที่ยวลาวใต้เทศการสงกรานต์จองด่วน!!!!! 13-15 เมษายน 2563 ทัวร์ลาวใต้ 3วัน 2คืน รีบจองเลยครับ 8ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว

เที่ยวอุบลฯ-ลาวใต้ เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน เริ่มจากอุบลฯ 

สอบถาม โทร.062-6869890 

เที่ยวลาวใต้ 4 คืน 3 วัน เริ่มจาก กทม. ราคา 6,900/ท่าน เดินทางด้วยรถตู้  COMMUTER VIP รุ่นใหม่ 8 ท่าน ราคา 6,500/ท่าน เดินทางด้วยรถโค๊ช VIP 35 ท่านขึ้นไป

ติดต่อที่ 062-6869890,091-8879118, Tel/Fax: 045-267049

 ทัวร์ลาวใต้,เที่ยวลาวใต้,ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ราคาถูก

เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว  ลูกค้าที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมไหนสอบถามได้เลยนะครับ   ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เขมร ทัวร์พม่า ก็บสอบถามได้เลยครับ

ทัวร์ลาวใต , ทัวร์ลาวใต้เริ่มจากอุบล ,เที่ยวลาวใต้, ทัวร์หลวงพระบาง ,ทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1 : อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู 

08.30 น. รับคณะที่สนามบินอุบลฯ และเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า (1) 
10.30 น. ถึงด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามสู้ สปป.ลาว และเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรีก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพานลาว-ญี่ปุ่น 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2) ในตัวเมืองปากเซ
13.00 น. เดินทางจากเมืองปากเซ ระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองเก่า จำปาสัก ชมสภาพเมืองเก่า นครจำปาสัก 2 ข้างทางเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดภู หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพตสัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหมพระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545
17.30 น. กลับถึงปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหาร (3) จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม จําปาสักแกรนด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก ....ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 : ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (4) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าบ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดอน
12.00 น. รับประทานอาหาร (5) ที่อาหารที่หลี่ผี
14.00 น. เดินทางถึง น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา เคยตรัสไว้ว่า แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้า ศึก
17.30 น. กลับถึงปากเซ และรับประทานอาหารเย็น (6) เข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย ....ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่ 3 : ปากเซ-ตาดเยือง-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม-ตลาดดาวเรือง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (7) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง ไปยัง น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยังน้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา2 แห่งตกมารวมกันในแอ่ง น้ำตกสูงถึง 120 เมตร
11.00 น. เดินทางถึง อุทยานน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียง ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โศกนาฏกรรมรักสามเส้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของชื่อ ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม นอกจากนี้นำพาคณะชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดและต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
12.00 น. รับประทานอาหาร (8)
13.30 น. นำคณะเข้าสู่ ตลาดดาวเรือง ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน
15.00 น. กลับถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ในขณะผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านด่าน ตม.ลาว-ไทย กลับถึงฝั่งไทย นำคณะเดินทางกลับ อุบลราชธานี

17.00 น. ส่งคณะที่สนามบินอุบลราชธานี