ทัวร์ลาวใต้,เที่ยวลาวใต้,ราคาถูก,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์เวียดนามกลาง

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที มัดจำ 30% ของราคาทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

 

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้Copyใบโอนเงินแล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 045-267049 หรือส่งเมล์มาที่ winningtour11@gmail.com

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในใบแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

(หมายเหตุโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์)

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
พงษ์พิชาญ ชบาศรี
168-2-63901-2
ออมทรัพย์
ktb ธนาคารกรุงไทย
พงษ์พิชาญ ชบาศรี
953-0-04166-7
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
พงษ์พิชาญ ชบาศรี
612-0-08318-0
สะสมทรัพย์